Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
UTESNIŤ

Čo chcete izolovať proti vode?

Vnútorné strechy (škvrny od vlhkosti)
Steny alebo múry vlhkých miestností (kúpeľne, práčovne)
Bazény / Studne / Nádrže (uniká voda)